Tesla và Apple chia rẽ: cổ phiếu giảm 4 lần

Apple và Tesla đã lên kế hoạch chia cổ phiếu một tháng trước đó. Công ty Yablochnaya chia theo tỷ lệ 4: 1 - tức là các nhà đầu tư nhận thêm ba cổ phiếu cho mỗi chứng khoán mà họ sở hữu. Apple đã chia tách 4 lần - ngày 16 tháng 6 năm 1987, ngày 21 tháng 6 năm 2000, ngày 28 tháng 2 năm 2005 và ngày 9 tháng 6 năm 2014. Công ty cuối cùng đã nghiền giấy với tỷ lệ 7: 1. Trong trường hợp của Tesla, việc chia tách diễn ra theo tỷ lệ 1 trên 5, với mỗi cổ đông nhận được cổ tức là 4 cổ phiếu phổ thông bổ sung trên mỗi cổ phiếu, được chia sau khi kết thúc giao dịch.
Chia tách liên quan đến việc chia nhỏ chứng khoán để giảm giá trị của chúng để nhiều nhà đầu tư hơn có thể đầu tư vào các công ty. Giá thấp và khả năng sẵn có tăng lên đang khuyến khích một lượng lớn các nhà đầu tư mới, những người trước đây do dự mua cổ phiếu với giá cao.
Với việc chia tách, giá trị cổ phiếu sẽ giảm mạnh, nhưng những khoản đầu tư này có thể mang lại hiệu quả trong dài hạn nếu công ty tiếp tục thể hiện động lực tích cực và theo đó, cổ phiếu tăng giá trị. Đồng thời, vốn hóa vẫn được giữ nguyên.
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan