Cập nhật quỹ ETF – Kết quả review Q3/2020 của MVIS Vietnam Index

Quỹ ETF VNM giữ nguyên các cổ phiếu Việt Nam trong giỏ MVIS Vietnam Index trong kỳ review Q3

Trong lần review này, MVIS Vietnam Index duy trì số lượng cổ phiếu Việt Nam trong giỏ; đồng thời thêm 1 cổ phiếu nước ngoài (DREAMTECH CO LTD) và loại 1 cổ phiếu nước ngoài khác (JAKS RESOURCES BHD). Kết quả này sát với dự báo của chúng tôi.

Tổng số lượng cổ phiếu trong giỏ MVIS Vietnam Index là 25 cổ phiếu; trong đó có 15 cổ phiếu Việt Nam với tổng tỷ trọng là 64,38%.

Theo đó, trong đợt review này, quỹ ETF VNM sẽ mua và bán cổ phiếu Việt Nam với khối lượng tương đương nhau để tái cơ cấu danh mục.

Bảng 1: Mô tả quỹ 

Cập nhật quỹ ETF – Kết quả review Q3/2020 của MVIS Vietnam Index

Biểu đồ 2: Tỷ trọng cổ phiếu trong NAV theo quốc gia 

Biểu đồ 3: Số lượng CCQ 

Bảng 4: Các cổ phiếu trong danh mục của quỹ tại ngày 10/9/2020

Kết quả review Q3 của MVIS Vietnam Index

MVIS Vietnam Index – VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), chỉ số cơ sở của quỹ VanEck đã công bố kết quả review Q3/2020 với một cổ phiếu nước ngoài được thêm vào (DREAMTECH CO LTD) và một cổ phiếu bị loại ra (JAKS RESOURCES BHD). Các cổ phiếu Việt Nam trong giỏ MVIS Vietnam Index giữ nguyên, sát với kỳ vọng của chúng tôi.

Trong kỳ review lần này, tổng số lượng cổ phiếu trong giỏ MVIS Vietnam Index là 25 cổ phiếu; trong đó có 15 cổ phiếu Việt Nam với tổng tỷ trọng là 64,38%; tăng 0,63% so với tỷ trọng hiện tại (63,75%) và giảm 3,1% so với kết quả review Q2/2020 (67,48%).

Quỹ ETF Van Eck Vectors Vietnam lấy MVIS Vietnam Index làm chỉ số cơ sở. Tổng giá trị tài sản quản lý của quỹ ETF VNM tính đến ngày 10/9 là 382,9 triệu USD. Trong kỳ review này, quỹ ETF VNM sẽ mua và bán các cổ phiếu Việt Nam hiện có trong danh mục để tái cơ cấu.

Chúng tôi thấy tỷ trọng các cổ phiếu POW, SBT, TCH, SSI, GEX, BVH, VJC được điều chỉnh giảm. Theo đó, quỹ ETF VNM nhiều khả năng sẽ bán ra khoảng 2 triệu cổ phiếu POW; 869.923 cổ phiếu SBT; 780.645 cổ phiếu TCH và 692.562 cổ phiếu GEX trong lần tái cơ cấu danh mục này.

Trái lại, tỷ trọng các cổ phiếu như VIC, VRE, VCB, VHM, VNM, HPG và MSN được điều chỉnh tăng; theo đó quỹ ETF VNM nhiều khả năng sẽ mua khoảng 755.887 cổ phiếu VIC; 500.514 cổ phiếu VRE và 367.918 cổ phiếu VCB.

Chúng tôi thấy sự biến động thị giá và số lượng CCQ từ nay đến khi hết thời gian tái cơ cấu danh mục có thể sẽ làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua vào và bán ra dự kiến của mỗi cổ phiếu.

Kết quả review sẽ được áp dụng sau khi kết thúc phiên ngày thứ 6, 18/9/2020 và có hiệu lực từ thứ 2, ngày 21/9/2020.

Hiện tổng tài sản quản lý của quỹ ETF VNM là 382,9 triệu USD, giảm 13,55% so với đầu năm với tổng số lượng CCQ là 25,9 triệu đơn vị. Trong tháng 8, quỹ ETF đã hút ròng được tổng cộng 7,12 triệu USD. Do các cổ phiếu Việt Nam chiếm khoảng 64% tổng giá trị tài sản quản lý, chúng tôi ước tính quỹ ETF VNM đã mua khoảng 105,8 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên thị trường Việt Nam vào tháng 8. Trong những phiên đầu tiên của tháng 9/2020, CCQ ETF VNM giao dịch trầm lắng và quỹ không thu hút được thêm tiền. Hiện thị giá CCQ ETF VNM cao hơn 0,09% so với NAV.

Kỳ review tiếp theo sẽ vào ngày 12/12/2020.

Bảng 5: Tỷ trọng mới của các cổ phiếu thành phần trong MVIS Vietnam Index 

Bảng 6: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của VNM ETF 

Biểu đồ 7: Dòng vốn VNM ETF (triệu USD) 

Bảng 8: Chênh lệch giá CCQ và NAV của VNM ETF (%) 

Nguồn: HSC

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan