Cập nhật nhanh Kinh tế vĩ mô – GPD Q3/2020 hồi phục tốt hơn kỳ vọng

Tăng trưởng hồi phục tốt hơn kỳ vọng

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong các nước ASEAN công bố số liệu GDP Q3/2020. Bất chấp dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng tấn tượng trong Q3/2020 là 2,62% so với cùng kỳ. Và chúng tôi tin rằng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được giữ vững trong Q4/2020 nhờ tăng trưởng xuất khẩu tích cực, giải ngân đầu tư công cho cơ sở hạ tầng tăng tốt và doanh số bán lẻ dần hồi phục.

Trong Q3/2020, tất cả các ngành đã có sự hồi phục với kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 11,1% và 3% so với cùng kỳ. Vốn FDI giải ngân tăng 6,5% so với quý trước. Nhờ sự tăng trưởng ấn tượng của kim ngạch xuất khẩu, thị phần xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường thế giới đã tăng lên trong thời gian xảy ra dịch Covid-19. Theo đó, Việt Nam đã ghi nhận mức xuất siêu kỷ lục là 17 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm so với mức 7,3 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2019.

Hoạt động xây dựng sử dụng vốn đầu tư công đã tăng tốc đáng kể trong 5 tháng qua. Tổng vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 303 nghìn tỷ đồng (tăng 35,6% so với cùng kỳ); tương đương 64,4% kế hoạch của Chính phủ đề ra cho cả năm 2020, theo đó còn nhiều dư địa cho giải ngân đầu tư công trong Q4/2020. Khu vực dịch vụ cũng có sự hồi phục ấn tượng không kém, tăng 2,75% so với cùng kỳ từ mức giảm 1,93% so với cùng kỳ trong Q2/2020.

Lạm phát giảm tạo thêm dư địa cho chính sách tiền tệ

Lạm phát so với cùng kỳ dịu xuống nhờ lạm phát lương thực giảm, còn 2,98% từ 3,18% trong tháng 8/2020. Theo đó, chúng tôi kỳ vọng lạm phát so với cùng kỳ sẽ trong xu hướng giảm trong những tháng còn lại của năm 2020 và xuống dưới 1,5% vào tháng 12/2020.

Kỳ vọng lạm phát giảm là cơ sở để NHNN quyết định giảm lãi suất điều hành lần thứ 3 trong năm nay với lãi suất tái cấp vốn giảm 0,5% còn 4%; có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Đây cũng là lần thứ 3 lãi suất điều hành này được điều chỉnh giảm kể từ tháng 7/2017.

Bảng 1: Xu hướng các chỉ số gần đây 

GDP Q3/2020 tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng của chúng tôi

GDP Q3/2020 của Việt Nam tăng trưởng 2,62% so với cùng kỳ so với mức sau điều chỉnh tăng là 0,39% (từ 0,36%) trong Q2/2020 và 3,68% trong Q1/2020; cao hơn so với dự báo của chúng tôi là 2,53%.

Theo từng khu vực: 1) Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 2,93% so với cùng kỳ (Q2/2020 tăng trưởng 1,8% (sau điều chỉnh tăng) và Q1/2020 tăng trưởng 0,04%); 2) Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 2,95% so với cùng kỳ (Q2/2020 tăng trưởng 1,69% (sau điều chỉnh tăng) và Q1/2020 tăng trưởng 5%); 3) Khu vực dịch vụ tăng trưởng 2,75% so với cùng kỳ (Q2/2020 giảm 1,93% (sau điều chỉnh giảm) và Q1/2020 tăng trưởng 3,26%).

Nhìn sâu hơn vào cơ cấu các ngành, các ngành có mức tăng trưởng cao (trên 6% so với cùng kỳ) gồm bán buôn và bán lẻ (6,94%); Thông tin & truyền thông (7,26%); Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (6,6%); Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (6,49%); Giáo dục và đào tạo (6,32%) và Y tế (10,05%).

Những ngành tăng trưởng âm gồm Khai khoáng (giảm 5,9% so với mức giảm 5,75% trong Q2/2020 và giảm 4,18% trong Q1/2020); Vận tải kho bãi (giảm 1,24% so với mức giảm 9,9% trong Q2/2020 và giảm 0,9% trong Q1/2020); Dịch vụ lưu trú & ăn uống (giảm 9,78% so với mức giảm 29,3% trong Q2/2020 và giảm 11,04% trong Q1/2020); Hoạt động kinh doanh bất động sản (giảm 0,27% so với mức giảm 2,34% trong Q2/2020 và tăng 2,56% trong Q1/2020).

Lạm phát so với cùng kỳ dịu xuống nhờ lạm phát lương thực giảm

Trong tháng 9/2020, dù lạm phát so với tháng trước tăng nhẹ lên 0,12% (từ 0,07% trong tháng 8/2020), lạm phát tổng thể so với cùng kỳ giảm còn 2,98% từ 3,18% trong tháng 8/2020.

Lạm phát tổng thể so với cùng kỳ giảm trong tháng 9/2020 chủ yếu là lạm phát so với cùng kỳ các nhóm mặt hàng sau giảm: thực phẩm (giảm còn 13,27% từ 14,80% trong tháng 8/2020); Thiết bị và đồ dùng gia đình (giảm còn 0,97% từ 1,16% trong tháng 8/2020) và giáo dục (giảm còn 2,66% từ 3,74% trong tháng 8/2020).

Dự kiến lạm phát sẽ trong xu hướng giảm vào Q4/2020. Lạm phát so với cùng kỳ ở mặt hàng thực phẩm đảo chiều và hạ nhiệt tháng thứ 3 liên tiếp từ mức cao kỷ lục trong tháng 6/2020 (15,86%). Nền so sánh cao của năm ngoái cũng sẽ làm hạn chế lạm phát thực phẩm so với cùng kỳ trong Q4/2020.

Trong khi đó chỉ số giá nhóm giao thông thu hẹp đà giảm còn 12,57% so với cùng kỳ trong tháng 9/2020 (từ giảm 13,56% so với cùng kỳ trong tháng 8/2020). Mặc dù giá năng lượng đã tăng so với cùng kỳ tháng thứ 4 liên tiếp, tuy nhiên triển vọng trong quý 4 được dự báo sẽ khó tăng mạnh.

Đồng thời, nhu cầu trong nước và quốc tế kém sẽ tiếp tục kìm hãm lạm phát các nhóm hàng ngoài nhóm thực phẩm trong năm 2020. Cụ thể, lạm phát cơ bản so với cùng kỳ giảm còn 1,97% từ 2,16% trong tháng 8/2020.

Theo đó, chúng tôi kỳ vọng lạm phát tổng thể so với cùng kỳ sẽ trong xu hướng giảm trong những tháng còn lại của năm 2020; xuống dưới 1,5% trong tháng 12/2020, đưa lạm phát bình quân cả năm xuống 3,7% (vào tháng 9/2020, lạm phát bình quân 12 tháng là 3,8% so với mức 3,72% trong tháng 8/2020).

Lạm phát giảm làm cơ sở để NHNN quyết định giảm lãi suất điều hành

Vào ngày 1/10/2020, NHNN sẽ giảm 0,5% các lãi suất điều hành chủ chốt:


Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 4% xuống 4,5%
Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 3% xuống 2,5%
Lãi suất cho vay qua đêm (trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các NHTM) từ 5,5% xuống 5%.
Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở giảm từ 3% xuống 2,5%
Lãi suất tối đa đối với tiền gửi (kỳ hạn dưới 6 tháng) giảm từ 4,25% xuống 4%; và
Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với khách hàng vay là đối tượng ưu tiên như DNNVV, các ngành nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, ngành công nghiệp hỗ trợ và định hướng xuất khẩu giảm từ 5% xuống 4,5%.

Đây là lần thứ 3 kể từ tháng 7/2017 NHNN giảm lãi suất điều hành nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp hồi phục

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 3,8% so với cùng kỳ trong tháng 9/2020 (tháng 8/2020 giảm 0,6% so với cùng kỳ) và đóng góp vào sự tăng trưởng cao hơn của chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp từ đầu năm. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm 2020 tăng 2,4% so với cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2019 tăng 9,6% so với cùng kỳ).

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,6% so với cùng kỳ trong tháng 9/2020 (tháng 8/2020 giảm 0,1% so với cùng kỳ) và tăng 2,8% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2020 (9 tháng đầu năm 2019 tăng 10,8% so với cùng kỳ).

Đóng góp nhiều nhất vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo là sản phẩm thiết bị truyền thông (tăng 6,1% so với cùng kỳ trong tháng 9/2020 trong khi giảm 6,4% so với cùng kỳ trong tháng 8/2020); trong khi đó sản phẩm linh kiện điện tử chỉ còn tăng 6% so với cùng kỳ từ mức tăng 8,5% so với cùng kỳ trong tháng 8/2020.

Số liệu thương mại tích cực

Kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2020 tăng 18,0% so với cùng kỳ (so với tăng 7,1% so với cùng kỳ trong tháng 8/2020) và giảm 0,7% so với tháng trước (so với tăng 11,4% so với tháng trước trong tháng 8/2020). Động lực tăng trưởng là máy tính và thiết bị điện tử (tăng 29,9% so với cùng kỳ), máy máy & thiết bị (tăng 74,6% so với cùng kỳ), sắt thép (tăng 75,6% so với cùng kỳ) đặc biệt là tăng trưởng ấn tượng của các mặt hàng nông lâm thủy sản như thủy sản (tăng 12,6% so với cùng kỳ), gỗ và sản phẩm từ gỗ (tăng 33,3% so với cùng kỳ), gạo (tăng 2,0% so với cùng kỳ), cà phê (tăng 11,7% so với cùng kỳ) và cao su (tăng 50,2% so với cùng kỳ).

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 9/2020 tăng 11,6% so với cùng kỳ (so với tăng 1,6% so với cùng kỳ trong tháng 8/2020) và tăng 5,6% so với tháng trước (so với tăng 2,8% so với tháng trước trong tháng 8/2020). Động lực tăng trưởng là máy tính & thiết bị điện tử (tăng 33,5% so với cùng kỳ), điện thoại các loại và linh kiện (tăng 8,75% so với cùng kỳ), máy móc & thiết bị (tăng 12,9% so với cùng kỳ), sản phẩm nhựa (tăng 21,2% so với cùng kỳ), ô tô (tăng 8,5% so với cùng kỳ), sản phẩm sắt thép (tăng 22,9% so với cùng kỳ) và cao su (tăng 30,0% so với cùng kỳ).

Trong 9 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,2% so với cùng kỳ (so với tăng 8,4% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2020) trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm nhẹ 0,8 so với cùng kỳ (so với tăng 8,3% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2020).

Động lực tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2020 là máy tính & thiết bị điện tử (tăng 25,9% so với cùng kỳ), máy móc & thiết bị (tăng 39,8% so với cùng kỳ), gỗ và sản phẩm từ gỗ (tăng 12,4% so với cùng kỳ), sắt thép (tăng 16,2% so với cùng kỳ).

Trong khi đó, các mặt hàng khiến kim ngạch nhập khẩu giảm trong 9 tháng đầu năm 2020 là máy móc & thiết bị (giảm 1,8% so với cùng kỳ), điện thoại các loại & linh kiện (giảm 0,6% so với cùng kỳ), vải (giảm 13,4% so với cùng kỳ), sắt thép (giảm 15,5% so với cùng kỳ), nhựa (giảm 11,2% so với cùng kỳ), ô tô (giảm 24,5% so với cùng kỳ) và nguyên liệu dệt may & da giày (giảm 13,3% so với cùng kỳ).

Do kim ngạch nhập khẩu giảm và kim ngạch xuất khẩu tăng, Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại ước tính là 17,0 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2020 so với thặng dư 7,3 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2019.

Hoạt động FDI trái chiều; tăng tốc đầu tư công

Trong 9 tháng đầu năm 2020, FDI cam kết và thực hiện ước tính lần lượt là 21,2 tỷ USD (giảm 18,9% so với cùng kỳ) và 13,8 tỷ USD (giảm 3,1% so với cùng kỳ). Giá trị cam kết và thực hiện trong tháng 9 lần lượt là giảm 52,8% so với cùng kỳ và tăng 6,6% so với cùng kỳ. So với tháng trước, cả FDI cam kết và thực hiện trong tháng 9/2020 đều tăng mạnh lần lượt 131,6% so với tháng trước và 95,9% so với tháng trước.

Ngành sản xuất chiếm 46,6% tổng vốn FDI cam kết, ngành BĐS chiếm 15,0% và ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt chiếm 20,6%. Về FDI thực hiện, ngành sản xuất chiếm 71,2%, ngành BĐS chiếm 14,3% và ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt chiếm 6,9%.

Hoạt động xây dựng sử dụng vốn đầu tư công đã tăng tốc đáng kể trong 5 tháng qua ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Cụ thể, đầu tư công trong tháng 9/2020 đạt 51,9 nghìn tỷ đồng (tăng 51,9% so với cùng kỳ và tăng 8,5% so với tháng trước), đưa tổng vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 303,3 nghìn tỷ đồng (tăng 35,6% so với cùng kỳ); tương đương 64,4% kế hoạch của Chính phủ đề ra cho cả năm 2020.

Tốc độ giải ngân được đẩy nhanh gần đây là nhờ nỗ lực đẩy mạnh đầu tư công – một trong những trụ cột hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm 2020.

Doanh số bán lẻ hàng hóa & dịch vụ hồi phục nhờ kiếm soát thành công dịch COVID-19

Doanh số bán lẻ hàng hóa & dịch vụ là 441,5 nghìn tỷ đồng (tăng 8,2% so với cùng kỳ), lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh số bán lẻ hàng hóa & dịch vụ là 3.674 nghìn tỷ đồng (tăng 1,1% so với cùng kỳ so với tăng 11,6% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2019).

Điều này chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh doanh số bán lẻ hàng hóa (348,1 nghìn tỷ đồng) tăng mạnh 13,8% so với cùng kỳ, tuy nhiên, bị bù trừ một phần do doanh số bán lẻ dịch vụ lưu trú và ăn uống (45,2 nghìn tỷ đồng) giảm 7,3% so với cùng kỳ và doanh số bán lẻ dịch vụ du lịch lữ hành (1,1 nghìn tỷ đồng) giảm 77,1% so với cùng kỳ.

Sau khi làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 được kiểm soát, doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 2,7% so với tháng trước. Trong đó, doanh số bán lẻ hàng hóa, doanh số bán lẻ dịch vụ lưu trú & ăn uống và doanh số bán lẻ dịch vụ du lịch lữ hành tăng lần lượt 2,5%, 5,6% và 18,6% so với tháng trước.

Lượng khách quốc tế tiếp tục giảm trong tháng 9/2020 (giảm 99,1% so với cùng kỳ còn 13,8 nghìn lượt; chủ yếu là chuyên gia nước ngoài và kỹ sư trình độ cao).

Trong tháng 9, Trung Quốc (5,1 nghìn người, giảm 99,2% so với cùng kỳ), Hàn Quốc (3,1 nghìn người, giảm 99,1% so với cùng kỳ), Nhật Bản (816 người, giảm 99,1% so với cùng kỳ), Mỹ (341 người, giảm 99,5% so với cùng kỳ) và Châu Âu (732 người, giảm 99,5% so với cùng kỳ) hầu như không có khách du lịch tới Việt Nam trong tháng 9.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, lượng khách quốc tế đạt tổng cộng 3,78 triệu người (gần như không đổi kể từ tháng 4/2020), giảm 70,6% so với cùng kỳ (so với tăng 8,7% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2019).

Chính phủ đã cho phép nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 18/9/2020 tới một số quốc gia nhất định, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia và Thái Lan, sau gần 6 tháng tạm ngừng.

Trong thời gian tới, lượng khách quốc tế có thể bắt đầu tăng, nhưng sẽ không đáng kể vì các chuyến bay chưa được mở cho du lịch. Chúng tôi ước tính sẽ có khoảng 20.000 khách nhập cảnh hàng tháng trên các chuyến bay này. Những chuyến bay mới được giới thiệu chỉ dành cho công dân Việt Nam, người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, chuyên gia, nhà quản lý, lao động tay nghề cao, nhà đầu tư và người nhà của họ. (Việt Nam yêu cầu cách ly tập trung 7 ngày đối với người nước ngoài khi các chuyến bay hoạt động trở lại, ngày 11/9/2020, VnExpress).

Vào ngày 25/9/2020, tổng cộng 104 hành khách từ Hàn Quốc đã nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, đánh dấu chuyến bay thương mại tới Việt Nam đầu tiên sau 6 tháng (Hơn 100 hành khách tới Việt Nam trong chuyến bay thương mại đầu tiên sau 6 tháng, 25/9/2020, VnExpress).

Những thông tin chi tiết và phân tích sẽ có trong báo cáo tháng 10 sắp tới “Báo cáo phân tích vĩ mô – Thông tin kinh tế hàng tháng”.

Dự báo kinh tế vĩ mô của HSC 

Nguồn: HSC

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan