Brazil có thể có CBDC trong hai năm, chủ tịch ngân hàng trung ương cho biết

Chủ tịch Banco Central – ngân hàng trung ương của Brazil – đã thông báo rằng người dân Brazil có thể mong đợi nhìn thấy một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trước năm 2023, theo Cointelegraph.

Theo một báo cáo ngày 2 tháng 9 từ hãng tin Correio Braziliense, Brazil có thể sẵn sàng cho tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào năm 2022. Roberto Campos Neto, chủ tịch của Banco Central, tuyên bố rằng ngân hàng trung ương của đất nước đã thực hiện các biện pháp để hiện đại hóa hệ thống tài chính Brazil với một CBDC trở thành kết quả tự nhiên.

Chủ tịch đã trích dẫn hệ thống thanh toán tức thời PIX của đất nước và ngân hàng mở trong số các biện pháp đó. Ngân hàng trung ương có kế hoạch cho phép các giao dịch ngang hàng và doanh nghiệp với doanh nghiệp trong vòng 10 giây hoặc ít hơn bằng cách sử dụng điện thoại di động, ngân hàng trực tuyến hoặc máy ATM bắt đầu từ tháng 11. Một hệ thống ngân hàng mở cho phép trao đổi thông tin người dùng giữa các ngân hàng – cho phép khách hàng chuyển đổi dễ dàng hơn.

Campos Neto cho biết:

CBDC tách mình với các loại tiền điện tử không có sự tin tưởng quốc gia, như Bitcoin, bởi vì nó là một hình thức đại diện mới của tiền tệ đã được cơ quan quản lý tiền tệ quốc gia ban hành.

Banco Central đã bắt đầu đặt nền móng cho một CBDC. Vào tháng 8, ngân hàng thông báo đã thành lập một nhóm chuyên ngành để đánh giá cách một loại tiền kỹ thuật số có thể phù hợp với hệ sinh thái thanh toán quốc gia và tác động của nó đối với nền kinh tế Brazil. Campus Neto cho biết ông hy vọng nhóm sẽ sẵn sàng trình bày những phát hiện của họ về vấn đề này trong vòng 6-12 tháng.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan