Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh đã bác bỏ Bitcoin như một phương tiện thanh toán

Trong một hội nghị ảo do Viện Brookings tổ chức, Andrew Bailey, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), nhấn mạnh rằng tài sản tiền điện tử “không phù hợp với thế giới thanh toán”.

Trong những nhận xét về tương lai của tiền điện tử và stablecoin, Bailey đã chứng minh Bitcoin (BTC) là một tài sản “không có chút liên quan nào đến tiền”.

Ngoài ra, ông ấy tỏ ra miễn cưỡng khi tin rằng tài sản tiền điện tử là một cơ hội đầu tư thích hợp, bởi vì “giá trị của chúng có thể dao động khá lớn, không có gì đáng ngạc nhiên”.

Bailey đã đưa ra những nhận xét như vậy trong khi nói về tốc độ đổi mới trong thanh toán. Tuy nhiên, đối với các stablecoin, thống đốc nhận xét rằng nó có thể mang lại một số “lợi ích hữu ích”, chẳng hạn như giảm thiểu các bên liên quan trong thanh toán, nhưng ông cảnh báo:

Nếu stablecoin được sử dụng rộng rãi như một phương tiện thanh toán, chúng phải có các tiêu chuẩn tương đương với các tiêu chuẩn được áp dụng ngày nay cho các hình thức thanh toán khác và các hình thức chuyển tiền thông qua chúng.

Bài phát biểu cũng nhấn mạnh rằng một số đề xuất về stablecoin không bao gồm yêu cầu pháp lý đối với người nắm giữ tiền điện tử, vì thống đốc tin rằng stablecoin “cần cung cấp cho người sở hữu đồng tiền một yêu cầu mạnh mẽ, với các cơ chế hỗ trợ và bảo vệ để đảm bảo chúng có thể được đổi 1-1 bất kỳ lúc nào thành tiền tệ fiat”.

Thống đốc nói thêm rằng điểm khởi đầu cho cuộc thảo luận về một stablecoin toàn cầu nên dựa trên các loại tiền tệ đơn lẻ nhưng ông không nhất thiết loại trừ ý tưởng về một stablecoin đa tiền tệ. Bailey nói:

Một stablecoin toàn cầu là một hiện tượng xuyên biên giới. Nó có thể được vận hành ở một khu vực pháp lý, được định giá bằng đơn vị tiền tệ của khu vực đó và được người tiêu dùng sử dụng. Quy định phải phù hợp với điều này. Các vấn đề toàn cầu đòi hỏi phản ứng toàn cầu, đặc biệt cho các stablecoin đa tiền tệ dành cho các giao dịch xuyên biên giới.

Vào tháng 6, công ty blockchain L3COS có trụ sở tại Vương quốc Anh đã đệ trình một đề xuất lên Ngân hàng Anh, hoặc BoE, về một mạng dựa trên blockchain để cung cấp năng lượng cho một loại tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành, hoặc CBDC.

Ngoài ra, vào tháng 3, BoE đã xuất bản một tài liệu thảo luận chuyên sâu dành cho các CBDC, trong đó phân tích bối cảnh thanh toán đang thay đổi nhanh chóng và vai trò tiềm năng của CBDC trong việc hỗ trợ nhiệm vụ quản lý ổn định tài chính và tiền tệ của ngân hàng.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan