Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong tháng 8 chứng kiến mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ đầu năm 2018

Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong tháng 8 đã chứng kiến mức tăng lớn nhất hàng tháng – khoảng 75% – kể từ tháng 2 năm 2018, theo chỉ số khối lượng giao dịch của The Block.

Khối lượng giao dịch của tháng 8 đạt mức 191,2 tỷ USD so với 109,3 tỷ USD vào tháng 7, theo báo cáo tháng 8 năm 2020 của The Block Research. Theo báo cáo, khối lượng trao đổi giao ngay của tháng 8 là khối lượng hàng tháng cao thứ ba kể từ năm 2017.

Binance là sàn giao dịch có thị phần lớn nhất, chiếm khoảng 65% tổng khối lượng giao dịch trong tháng 8, tiếp theo là Coinbase (11,2%), Kraken (4,8%) và LMAX Digital (4,8%).

Trong một diễn biến liên quan, các thợ đào bitcoin đã kiếm được 368,3 triệu đô la doanh thu trong tháng 8 vừa qua, tăng 23,19% so với tháng trước đó.


Các thợ đào Bitcoin đã thu về 368 triệu USD doanh thu trong tháng 8
YFI chuẩn bị được lên sàn Coinbase Pro vào tuần tới

Theo The Block


Đánh giá post
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan