Ripple Đã Bán 32,55 Triệu Đô La Tiền Điện Tử XRP Của Mình Trong Quý 2 Năm 2020

Quý 2 năm 2020 mới nhất là tuyệt vời cho ODL của Ripple, một cải tiến thanh toán xuyên biên giới sử dụng mã thông báo XRP, chiếm khoảng 20% ​​khối lượng RippleNet. Theo báo cáo hàng quý của Ripple  được phát hành  vào ngày 3 tháng 8, doanh số của mã thông báo XRP của công ty cao hơn 18,6 lần trong quý 2 năm 2020 so với Q1. Công ty tiền điện tử cho biết doanh số XRP là 32,55 triệu đô la từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, tăng từ 1,75 triệu đô la trong quý đầu tiên.
Ripple cho biết doanh số bán hàng là do công ty ưu tiên bán hàng không cần kê đơn (OTC) so với các chương trình. Đây được cho là một phần trong nỗ lực cung cấp thanh khoản XRP tăng cho khách hàng Thanh khoản theo yêu cầu (ODL) của RippleNet. RippleNet đã tăng trưởng gấp 11 lần so với năm trước về khối lượng giao dịch ODL từ giữa năm 2019 đến 2020.
Ripple tiếp tục là người mua trên thị trường thứ cấp và nó đang bơm thêm thanh khoản vào thị trường XRP, vì ngày càng có nhiều tổ chức tài chính xếp hàng để triển khai dịch vụ ODL của RippleNet.
So với quý đầu tiên của năm, OTC đã tăng mạnh trong quý 2 năm 2020. Doanh số OTC trong quý 2 đã thể hiện con số 18 bps của khối lượng CryptoCompare TopTier trong khi đó, kỷ lục 0,60 bps của CryptoCompare đã được trình bày trong quý đầu tiên.
Khối lượng báo cáo hàng ngày của CCTT cho XRP đã giảm trong quý 2 năm 2020 từ Q1 2019. Khối lượng trung bình hàng ngày được báo cáo ở mức $ 196,28 triệu trong quý 2 so với $ 322,66 triệu trong Q1.

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng ngày của XRP trong quý 2 là 3,0%, thể hiện mức độ biến động giảm từ 6,2% của Q1. Biến động của XRP trong quý thấp hơn so với bitcoin (3,4%) và thấp hơn so với Ethereum (4,2%).

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan