Khối lượng giao dịch ETH đang tăng nhanh hơn khối lượng bitcoin

Khối lượng giao dịch của ether (ETH) - cả giao ngay và tương lai - đang tăng nhanh hơn khối lượng bitcoin (BTC), theo The Block Research. Nó có nghĩa là các nhà giao dịch đang giao dịch ETH tương đối nhiều hơn so với BTC. Một trong những lý do chính có thể cho sự thay đổi là sự bùng nổ tài chính phi tập trung (DeFi) gần đây.

Larry Cermak của Block đã xem xét tỷ lệ khối lượng giao ngay ETH / BTC từ các trao đổi với khối lượng hợp pháp và thấy rằng tỷ lệ này đã tăng từ khoảng 16% vào tháng 9 năm 2019 lên khoảng 50% hiện nay.
Đối với khối lượng giao dịch tương lai, tỷ lệ ETH / BTC đã tăng từ khoảng 8% vào tháng 9 năm 2019 lên khoảng 29% hiện nay. Nhìn chung, khối lượng giao dịch ETH tăng cho thấy có thể có thêm giá cho ETH tăng, theo Cermak.Mặc dù có sự quan tâm ngày càng tăng đối với ETH, vốn hóa thị trường của nó vẫn nhỏ hơn khoảng 5 lần so với bitcoin và khối lượng giao ngay ETH thấp hơn hai lần và khối lượng tương lai nhỏ hơn ba lần so với khối lượng bitcoin.
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan