Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga tăng tháng thứ năm liên tiếp

Theo dữ liệu được công bố từ Rosstat, tỷ lệ thất nghiệp ở Nga tiếp tục tăng tháng thứ năm liên tiếp Một số người bị mất việc làm đã có việc làm trở lại, nhưng nhìn chung, từ tháng 2 trước khủng hoảng đến đầu tháng 8, cả nước đã có thêm 1,3 triệu người thất nghiệp. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 75 triệu người vào tháng 7 năm 2020, trong đó 70,2 triệu người có việc làm và 4,7 triệu người thất nghiệp theo tiêu chí của Tổ chức Lao động Quốc tế (tức là không có việc làm hoặc thu nhập lớp học, tìm kiếm công việc và sẵn sàng bắt đầu vào tuần khảo sát). Tỷ lệ thất nghiệp (tỷ lệ số người thất nghiệp trên số lực lượng lao động) tháng 7 năm 2020 là 6,3%.
Trong tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn: vào tháng 6, 4,6 triệu người được coi là thất nghiệp, và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 6,2%.
Vào tháng 5, số người thất nghiệp đã tăng lên 4,5 triệu người và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 6,1%.
Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt vào tháng 4 - 800 nghìn người bị mất việc làm ngay lập tức. Vào tháng 4, 4,3 triệu người Nga bị coi là thất nghiệp, và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 5,8%.
Vào tháng 3, số người thất nghiệp đã tăng lên 3,5 triệu người, và tỷ lệ thất nghiệp là 4,7%.
Trước cuộc khủng hoảng vào tháng Hai, lực lượng lao động là 74,5 triệu người, trong đó 71,1 triệu người có việc làm và 3,4 triệu người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 2 năm 2020 là 4,6%.
Trong tương lai gần, 217 nghìn công nhân có thể bị sa thải: số lượng sa thải lớn nhất sẽ ảnh hưởng đến lao động trong ngành thương mại, dịch vụ và vận tải, Bộ Lao động cảnh báo vào đầu tháng 8 . Theo Đại học Tài chính của Chính phủ, khoảng 500.000 người có nguy cơ bị sa thải.
Theo Bộ Lao động, trong tháng 8, số lượng nhân viên được thuê vượt quá số người bị sa thải 21%. Từ đầu tháng đến ngày 20 tháng 8, 903 nghìn người đã được thuê, và 745 nghìn người bị sa thải.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi thất nghiệp là một trong những vấn đề chính của đất nước. Hầu hết những công dân thất nghiệp là chuyên gia trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ tiêu dùng, ở vị trí thứ hai về số lượng sa thải là các chuyên gia hành chính và hỗ trợ, vị trí thứ ba là các chuyên gia trong ngành vận tải. Theo Bộ Lao động, những nhóm nghề nghiệp này chiếm một phần ba tổng số công dân thất nghiệp đã đăng ký chính thức. Ít nhất là những người bị mất việc làm - trong các lĩnh vực như hậu cần, tư vấn, công nghiệp hóa chất và nhiên liệu, và cả luyện kim.
Chính phủ đã gửi 3 tỷ rúp để đào tạo lại những người bị mất việc làm do đại dịch. Hơn 4 tỷ rúp đã được phân bổ để tạo việc làm tạm thời - số tiền này sẽ được các khu vực nhận để hoàn trả một phần chi phí thù lao của nhân viên.
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan