Bộ Tài chính Liên bang Nga muốn cấm kiếm lợi nhuận từ việc khai thác tiền điện tử

Theo báo cáo của Izvestia, Bộ Tài chính Liên bang Nga có thể cấm kiếm lợi nhuận từ việc khai thác tiền điện tử. Các sửa đổi tương ứng đã được bộ chuẩn bị cho luật "Về tài sản tài chính kỹ thuật số". Cần lưu ý rằng việc khai thác có thể được thực hiện, nhưng việc nhận phần thưởng bằng tiền điện tử bị cấm. Lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động với tiền điện tử, ngoại trừ quyền thừa kế, việc nhận tài sản theo thủ tục phá sản và thủ tục thực thi. Đối với các giao dịch bằng bitcoin và ete, trách nhiệm hành chính và hình sự sẽ bị đe dọa - phạt tiền lên đến 100 nghìn rúp và lên đến bảy năm tù. Các pháp nhân phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 1 triệu rúp. Tài liệu, theo ấn phẩm, đã được gửi để thỏa thuận giữa các bộ.
Sáng kiến ​​của cơ quan này đã vấp phải sự chỉ trích. Các chuyên gia lưu ý rằng Bộ Tài chính, với các sửa đổi của mình, thiết lập lệnh cấm hoàn toàn đối với việc lưu hành tiền điện tử ở Nga, tuy nhiên, các biện pháp như vậy có thể dẫn đến thực tế là thu nhập tương ứng sẽ bị che giấu và điều này sẽ dẫn đến thất thu thuế.
Vào cuối tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật đầu tiên của đất nước về tiền điện tử . Nó định nghĩa các khái niệm như "tiền kỹ thuật số" và "tài sản tài chính kỹ thuật số", cấm sử dụng tiền điện tử ở Nga để thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ và công việc, cũng như quảng cáo các phương thức thanh toán bằng tiền kỹ thuật số.
Dự luật "Về tài sản tài chính kỹ thuật số, tiền tệ kỹ thuật số và về sửa đổi một số đạo luật lập pháp của Liên bang Nga" đã được Duma Quốc gia thông qua vào ngày 22/7. Nó tuyên bố rằng tiền kỹ thuật số - bao gồm cả tiền điện tử như bitcoin hoặc ether - không phải là phương tiện thanh toán ở Nga và không được công nhận trực tiếp như một đối tượng của luật dân sự.
Theo luật, các pháp nhân "không được quyền chấp nhận tiền kỹ thuật số như một phương thức phản cung cấp cho hàng hóa, công trình, dịch vụ hoặc bất kỳ phương thức nào khác cho phép họ chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số cho hàng hóa (công trình, dịch vụ)." Ngoài ra, không thể báo cáo rằng tiền điện tử có thể được sử dụng làm phương tiện thanh toán.
Tài sản tài chính kỹ thuật số (DFA) được định nghĩa là các quyền kỹ thuật số, bao gồm các yêu cầu về tiền tệ, khả năng thực hiện quyền đối với chứng khoán vốn, quyền tham gia góp vốn của một Công ty cổ phần phi đại chúng, quyền yêu cầu chuyển nhượng chứng khoán vốn được ghi trong quyết định phát hành CFA.
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan