Tron tham gia vào canh tác năng suất với các bản sao của Yam Finance trên Ethereum

Tron cuối cùng cũng đang nghiên cứu kỹ về DeFi sau khi Justin Sun, doanh nhân-người sáng lập dự án tiền điện tử, đã chia sẻ hình ảnh dưới đây giữa hội nghị Đồng thuận năm 2019.


Sự xoay trục của Tron sang lĩnh vực tài chính phi tập trung, vốn đã gây bão trong những tháng gần đây, bắt đầu với sự ra mắt của JustSwap, một sàn giao dịch phi tập trung tương tự như Uniswap.

Các nhà xây dựng trong hệ sinh thái Tron đang theo dõi thành công của JustSwap cho đến nay với các giao thức DeFi mới có tính năng khai thác thanh khoản / kế hoạch canh tác năng suất (yield farming). Vấn đề là, chúng rất giống các giao thức của Ethereum, đặc biệt là Yam.finance.

Tron đang phát triển mạnh trên DeFi sau khi ra mắt JustSwap

Tron đang nhận được các giao thức DeFi của riêng mình trông giống Yam.finance một cách kỳ lạ sau khi triển khai thành công JustSwap, với một công ty có tên “TronFi” dẫn đầu.

Cho đến nay, Pearl.finance, Salmon.finance và Carrot.finance đã được ra mắt. Tất cả các giao thức này đều có tính năng khuyến khích khai thác thanh khoản để lôi kéo các nhà đầu tư gửi USDT, TRX hoặc các mã thông báo khác vào các giao thức để đúc mã thông báo quản trị.

Mặc dù vẫn chưa rõ các giao thức DeFi của Tron đang thu được bao nhiêu sự quan tâm, nhưng vẫn có cơ hội phát triển cho blockchain trong ngắn hạn vì phí giao dịch cao của Ethereum.

Với việc người dùng phải trả khoảng 60 đô la để giao dịch trên Uniswap và thậm chí nhiều hơn để hoàn thành các giao dịch Ethereum phức tạp hơn, các nhà đầu tư bán lẻ muốn tham gia vào việc canh tác năng suất có thể thực sự chọn sử dụng Tron, ít nhất là để thử nghiệm nó.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan