Tỷ lệ băm Bitcoin đạt mức cao mới mọi thời đại, lần đầu tiên phá vỡ mức cao 150 TH / s

Giá của Bitcoin đã giảm 2.000 đô la trong vài ngày qua, nhưng hashrate của mạng này đã thiết lập mức cao mới mọi thời đại, phá vỡ mức cao 150 TH / s lần đầu tiên trong lịch sử. 


Tỷ lệ băm của Bitcoin. Nguồn: Glassnode.

Hashrate là một chỉ số quan trọng khi xác định sức khỏe của mạng Bitcoin (BTC). Nó đại diện cho lượng hashpower toàn cầu dành riêng cho việc khai thác coin và cũng có thể được hiểu là lượng năng lượng bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công 51% tiềm năng.

Các miner là một số người chơi quan trọng nhất trong hệ sinh thái Bitcoin và việc họ tiếp tục phân bổ nguồn lực bất chấp sự thay đổi gần đây về giá có thể là một chỉ báo tích cực trong dài hạn. Mặc dù cần lưu ý rằng khi nói đến khai thác công nghiệp, việc lập kế hoạch kinh doanh liên quan đến thời gian trung và dài hạn và thường không bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá trong ngắn hạn.

Sự không chắc chắn kinh tế tổng thể có thể là một yếu tố khác đang buộc nhiều công ty và cá nhân phân bổ nguồn lực để khai thác Bitcoin; một hoạt động thường được coi là hàng rào chống lại các thị trường truyền thống.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan