Các sàn giao dịch tiền điện tử đã chứng kiến ​​mức cao nhất trong 14 tháng về lượt truy cập trang web trong tháng 8

Các sàn giao dịch tiền điện tử đã quan sát thấy lưu lượng truy cập web tăng 30,5% từ tháng 7 đến tháng 8. Theo dữ liệu được cung cấp bởi SimilarWeb, đã có 144,3 triệu lượt truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử trong tháng 8, đánh dấu mức cao nhất trong 14 tháng.

Nguồn: The Block

Trong số các sàn giao dịch, Binance có số lượng truy cập cao nhất vào tháng trước, với tổng số khoảng 33,8 triệu. Tiếp theo là Coinbase với 30,7 triệu và Bitmex với 6,9 triệu lượt truy cập. Cả ba kết hợp này chiếm 49% tổng lưu lượng truy cập web đến các sàn giao dịch tiền điện tử trong suốt tháng.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan