Số dư ETH trên các sàn giao dịch đạt mức thấp nhất trong 6 tháng, trong khi số lượng ví có hơn 1.000 ETH đang giảm mạnh

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Glassnode cho thấy rằng, hiện tại, một số nguyên tắc cơ bản trên chuỗi Ethereum đã giảm xuống mức thấp nhất. Đặc biệt, số dư trên sàn giao dịch và số dư ví đều thấp.

Số dư ETH trên các sàn giao dịch đang giảm mạnh

Một trong những tweet của Glassnode được công bố gần đây báo cáo rằng số dư ETH trên các sàn giao dịch tiền điện tử đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng và hiện có tổng cộng 17,188,383.432 ETH.

Người dùng dường như thích giữ ETH của họ trong ví riêng hơn là trên các sàn giao dịch, đặc biệt là sau sự sụt giảm gần đây của ETH.


Số dư ETH trên các sàn giao dịch (1d MA) vừa đạt mức thấp nhất trong 6 tháng là 17,188,383.432 ETH.

Mức thấp nhất trong 6 tháng trước đó là 17,194,714.099 ETH đã được quan sát vào ngày 7 tháng 9 năm 2020.

Số dư ví BTC và ETH đang giảm

Glassnode cũng tweet rằng số lượng ví giữ từ 1.000 ETH trở lên đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm.

Hiện tại, số lượng ví này, theo dữ liệu phân tích từ Glassnode là 7.265. Con số này thấp hơn một chút so với số ví được ghi nhận trước đó ngày hôm qua: 7.270.

Nguồn: Glassnode

Số lượng ví chứa từ 10 Bitcoin trở lên cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, như báo cáo của Glassnode.

Nguồn: Glassnode

Tuy nhiên, dữ liệu tiết lộ rằng số lượng ví ETH có hơn 0,1 đồng tiền đã tăng lên và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3.378.655.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan