Khối lượng bitcoin trên chuỗi đạt mức cao nhất trong 1 năm với chỉ 3,6% đến từ các sàn giao dịch

Khối lượng chuyển giao trên chuỗi của Bitcoin đã tăng đáng kể trong tháng qua, cuối cùng đạt mức cao nhất trong 1 năm là 3,2 triệu BTC vào ngày 9 tháng 9. Đồng thời, hoạt động trên sàn giao dịch có thể nhìn thấy đã giảm; chỉ có 3,6% hoặc 115.000 BTC được giao dịch qua các nền tảng giao dịch trong ngày.


Khối lượng chuyển Bitcoin trên chuỗi. Nguồn: Glassnode .


Tỷ lệ dòng chảy quỹ bitcoin. Nguồn: CryptoQuant.

Điều này không nhất thiết có nghĩa là khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch đã giảm, vì giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung hầu như luôn xảy ra ngoài chuỗi – nếu có, nó đã tăng lên.


Khối lượng giao dịch bitcoin trên sàn giao dịch. Nguồn: Kaiko.

Hầu hết hoạt động trên chuỗi được đăng ký trên các sàn giao dịch tập trung khi người dùng gửi hoặc rút tiền. Do đó, xu hướng này thực sự có thể chỉ ra rằng người dùng đang chọn di chuyển tài sản của họ qua lại ít thường xuyên hơn.

Vì sự tăng trưởng của khối lượng chuyển giao trên chuỗi của Bitcoin có thể không phải do hoạt động trên sàn giao dịch gây ra, có thể nó bắt nguồn từ việc áp dụng nhiều hơn tài sản trong nền kinh tế . Lần cuối cùng số liệu này cao hơn là ngày 21 tháng 8 năm 2020, khi nó dường như tăng đột biến lên gần 25 triệu BTC. Tuy nhiên, điều này dường như là bất thường, vì chúng tôi không có cách nào để biết chính xác điều gì đã gây ra nó.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan