Các miner Bitcoin đã kiếm được 368 triệu đô la doanh thu trong tháng 8

Các miner Bitcoin đã kiếm được 368,3 triệu đô la doanh thu vào tháng trước, tăng 23,19% so với tháng 7.

Theo biểu đồ bên dưới, đây là con số doanh thu cao nhất – khi tính đến phần thưởng khối và phí giao dịch trong ba tháng qua.


Nguồn: Coin Metrics, The Block Research

Phí giao dịch của Bitcoin đã tăng từ khoảng 8,5% vào tháng 7 lên 10,7% vào tháng 8, theo một báo cáo gần đây từ Steven Zhang và Lars Hoffmann của The Block. 

Ngược lại, các miner Ethereum đã tạo ra doanh thu 285,1 triệu đô la vào tháng trước, đánh dấu mức tăng 98,2% so với tháng 7 – mức cao nhất trong 25 tháng. 

Đáng chú ý, phí giao dịch trên Ethereum đã tăng mạnh và chiếm 40,5% tổng doanh thu của các miner Ethereum, so với 10% vào tháng Năm. 

Vào tháng 6, các miner Bitcoin đã tạo ra doanh thu 281,6 triệu USD. Việc halving vào tháng 5 đã cắt giảm phần thưởng cho mỗi khối từ 12,5 BTC xuống 6,25 BTC, dẫn đến doanh thu thấp nhất trong 15 tháng. 

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan