Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong tháng 8 đã chứng kiến ​​mức tăng lớn nhất hàng tháng kể từ đầu năm 2018

Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong tháng 8 đã chứng kiến mức tăng lớn nhất hàng tháng – khoảng 75% – kể từ tháng 2 năm 2018, theo chỉ số khối lượng của The Block. 


Nguồn: CryptoCompare, The Block Research

Khối lượng của tháng 8 đạt mức 191,2 tỷ đô la so với 109,3 tỷ đô la vào tháng 7, theo báo cáo tháng 8 năm 2020 của The Block Research. Theo báo cáo, khối lượng giao dịch giao ngay của tháng 8 là khối lượng hàng tháng cao thứ ba kể từ năm 2017. 

Binance có thị phần lớn nhất, chiếm khoảng 65% tổng khối lượng giao dịch trong tháng 8, tiếp theo là Coinbase (11,2%), Kraken (4,8%) và LMAX Digital (4,8%), trong số những người khác. 

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan