Số lượng ví Ethereum có hơn 10.000 và hơn 1.000 ETH giảm xuống mức thấp

Glassnode đã báo cáo rằng các ví Ethereum lớn đang giảm số lượng một lần nữa khi các địa chỉ với hơn 10.000 và hơn 1.000 ETH đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm.

Trong khi đó, số lượng địa chỉ ETH có số dư khác không đã đạt mức cao mới mọi thời đại.

Số lượng ví ETH lớn giảm xuống mức thấp mới

Theo dữ liệu do Glassnode công bố, số lượng địa chỉ có hơn 10.000 ETH đã chứng kiến sự sụt giảm lớn và chạm mức thấp nhất trong 21 tháng là 1.020.

Nguồn: Glassnode 

Công ty phân tích cũng báo cáo rằng số lượng địa chỉ có hơn 1000 ETH đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 7.253.

Nguồn: Glassnode 

Số lượng ví ETH khác 0 đạt ATH mới

Tuy nhiên, tin tốt là số lượng ví ETH khác 0 đã tăng lên để đạt mức cao mới mọi thời đại là 46.810.185.

Nguồn: Glassnode

Trong khi những người nắm giữ ETH quy mô trung bình dường như đang rút tiền của họ hoặc chuyển đổi nó thành BTC hoặc altcoin, thì những người dùng mới vẫn tiếp tục tham gia vào loại tiền điện tử lớn thứ hai.

Ethereum đang không có thời điểm tốt nhất vào lúc này, với việc người dùng phàn nàn về mức phí cực cao trên mạng trong khi đứa con tinh thần của Vitalik Buterin chuẩn bị tung ra bản nâng cấp quan trọng Ethereum 2.0.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan