Dòng tiền Bitcoin đổ vào sàn giao dịch tăng 117% trong 10 ngày

Giá Bitcoin giảm 10% từ 11.736 USD xuống 10.500 USD trong chỉ 10 ngày. Thực tế, số liệu cho thấy số tiền đổ vào sàn giao dịch tăng mạnh.

Nhìn vào dòng tiền đổ vào Bitcoin, số liệu cho thấy chỉ tiêu này tăng 117% từ ngày 1/9 đến nay.Dòng tiền đổ vào sàn giao dịch bitcoin (nguồn: Chainalysis)

Dòng tiền vào cao nhất đạt đỉnh 1,4 tỉ USD vào ngày 4/9, và hiện tại ở mức 636 triệu USD. Dòng tiền vào Bitcoin trung bình ở khoảng 46.150 Bitcoin, cao hơn mức trung bình 90 ngày. Sự gia tăng dòng tiền vào có thể khiến giá giữ ở trên ngưỡng 10.000 USD trong vài tuần tới.

Trong cùng thời gian này, số Bitcoin chưa chuyển thành tiền mặt trung bình giảm 30.800 BTC trong 4 tuần qua. Đây là con số giảm lớn nhất trong 2 tháng qua, theo dữ liệu từ Chainalysis.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan