Chỉ còn 2,5 triệu Bitcoin để khai thác

Chỉ với 21 triệu Bitcoin (BTC) được phát hành, một ít dưới 2,5 triệu BTC còn lại để khai thác.

Trong một tweet, ChartBTC cho biết mạng Bitcoin đã vượt mốc 18,5 triệu BTC đang lưu hành. Điều này có nghĩa là chỉ còn dưới 2,5 triệu BTC, tương đương khoảng 11,9% tổng số Bitcoin sẽ được tạo ra.

ChartBTC đã chỉ ra một nửa trong số 2,5 triệu BTC còn lại sẽ được khai thác trong bốn năm tới. Kể từ khối khởi đầu vào năm 2009, mạng Bitcoin đã trải qua ba lần halving, với lần halving thứ ba diễn ra vào tháng 5 năm nay . Do việc phát hành coin mới bị giảm một nửa sau mỗi bốn năm, nên Bitcoin cuối cùng dự kiến sẽ không được khai thác cho đến năm 2140. Không có Bitcoin mới nào có thể được khai thác sau năm đó.

Nguồn: ChartBTC

Như đã báo cáo trước đây, một nhóm gồm 8 chuyên gia của Thung lũng tiền điện tử nghĩ rằng lần halving thứ ba khác với những lần trước vì nhiều người đang cân nhắc lưu trữ tiền tiết kiệm cả đời của họ bằng BTC.

Kể từ đầu năm 2020, nhu cầu của các tổ chức đối với Bitcoin đã tăng đều đặn. Dữ liệu khảo sát mới cho thấy các nhà đầu tư tổ chức có ý định tăng phân bổ Bitcoin của họ bất kể giá giảm trong ngắn hạn. Thông qua khoản đầu tư vào MicroStrategy, quỹ tài sản quốc gia lớn nhất thế giới hiện sở hữu 577,6 BTC.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan