Nửa triệu Bitcoin thời Satoshi vừa được chuyển sang Bitfinex

Theo nhóm giám sát dữ liệu Telegram BTCparser1, ai đó đã chuyển 50 BTC từ năm 2010 đến Bitfinex vào ngày 2 tháng 10.

Nửa triệu Bitcoin thời Satoshi vừa được chuyển sang Bitfinex
Nguồn: BTCparser1

Nếu chủ sở hữu của 50 Bitcoin đó bán toàn bộ số tiền lưu trữ trên Bitfinex, họ sẽ kiếm được nửa triệu đô la lợi nhuận thuần túy. Quay trở lại năm 2010, Bitcoin không có giá trị gì và do sự mù mờ của nó, rất rẻ và dễ khai thác.

Các đồng tiền này được gọi là đồng tiền “kỷ nguyên Satoshi” bởi vì chúng được khai thác vào khoảng thời gian mà người tạo ra Bitcoin, Satoshi Nakamoto, vẫn đang truy cập các diễn đàn Bitcoin và tham gia vào sự phát triển của Bitcoin. Nakamoto hoạt động lần cuối trên Bitcointalk là vào ngày 13 tháng 12 năm 2010.

Lần cuối cùng ai đó chuyển các đồng tiền thời Satoshi và nó tạo ra làn sóng là vào tháng 5, khi ai đó chuyển 50 đồng tiền được khai thác vào tháng 2 năm 2009. Phần lớn số tiền đó được chuyển đến Binance và Coinbase.

Một số người nghĩ rằng vì Bitcoin không phổ biến lắm nên Bitcoin từ thời đại này được khai thác bởi chính Satoshi hoặc các cộng sự thân cận.


50 BTC từ tháng 2 năm 2009 đang di chuyển. Đó là chỉ một tháng sau khi khối Bitcoin đầu tiên được khai thác. Không có nhiều người làm được điều này, có lẽ là những cộng sự thân thiết của Satoshi. Câu hỏi của tôi là tại sao chứ không phải ai gửi 50 BTC lần đầu tiên sau hơn 10 năm.

Những giao dịch như vậy có thể tàn phá thị trường. Vào tháng 5, Bitcoin đã giảm 7% sau động thái này. Tuy nhiên, kể từ khi các đồng tiền di chuyển vào đêm qua, Bitcoin chỉ giảm gần 1%, từ $10,642 xuống $10,544. 

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan