Khối lượng các sàn giao dịch phi tập trung đạt 23,5 tỷ đô la vào tháng 9

Dữ liệu cho thấy các sàn giao dịch phi tập trung đã đạt khối lượng giao dịch hơn 23 tỷ đô la vào tháng 9.

Khối lượng xấp xỉ 23,5 tỷ USD phản ánh mức tăng 103% so với 11,6 tỷ USD của tháng 8, theo dữ liệu được công bố bởi Dune Analytics, chuyên theo dõi khối lượng trong hệ sinh thái DEX.


Nguồn: Dune Analytics, The Block Research

Hai sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu chiếm phần lớn khối lượng của tháng 9, với Uniswap chiếm 65% và Curve chiếm 22%. Khối lượng của Uniswap đã tăng 128% hàng tháng, rất có thể được thúc đẩy bởi sự ra mắt token quản trị của nó. 


Nguồn: Dune Analytics, The Block Research
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan