Các sàn giao dịch tiền điện tử đã tạo ra hơn $169 tỷ khối lượng giao dịch trong tháng 9

Chỉ số khối lượng giao dịch chính thức trên sàn giao dịch tiền kĩ thuật số theo báo cáo của The Block đạt hơn 169 tỉ USD trong tháng 9.

Tháng vừa qua là tháng có khối lượng giao dịch lớn thứ hai trong năm, theo số liệu bên dưới.Báo cáo khối lượng giao dịch trên các sàn trong tháng 9 (nguồn: the Block)

Sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng giao dịch tiếp tục là Binance, tạo ra 113 tỉ USD trong khối lượng giao dịch, chiếm 66,8% thị phần.

Kế Binance là Coinbase, chiếm 8% khối lượng giao dịch, và LMAX Digital, chiếm 5,7% tổng thị phần tháng 9.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan