Khối lượng giao dịch hàng tháng của Uniswap đã vượt qua Coinbase vào tháng 9

Dữ liệu thị trường do The Block Research thu thập cho thấy, lần đầu tiên, khối lượng giao dịch hàng tháng của Uniswap đã vượt quá khối lượng giao dịch của Coinbase. 

Trong tháng 9, Uniswap đạt doanh số xấp xỉ 15,4 tỷ đô la – chiếm 65% tổng số được báo cáo bởi DEX trong tháng đó, là 23,5 tỷ đô la.

Để so sánh, Coinbase đã báo cáo khối lượng giao dịch hàng tháng là 13,6 tỷ đô la. 


Nguồn: Dune Analytics, CryptoCompare

Trong một biểu đồ khác được biên soạn bởi Mika Honkasalo của The Block, tỷ lệ DEX trên CEX đã tăng lên 13,9% vào tháng 9, một mức cao mới. Vào tháng 8, tỷ lệ đó là 6,06%.


Nguồn: Dune Analytics, CryptoCompare
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan