Địa chỉ Ethereum có số dư Ether lớn hơn hoặc bằng 1.000 ETH đang ở mức thấp nhất trong ba năm

Số lượng địa chỉ Ethereum có số dư lớn hơn hoặc bằng 1.000 ETH đang ở mức thấp nhất trong ba năm. Nó đã giảm 7.162 địa chỉ vào ngày 27 tháng 9, mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2017. Tính đến thứ Ba, các địa chỉ Ethereum có số dư lớn hơn hoặc bằng 1.000 ETH ở mức 7.220 địa chỉ.


Số lượng địa chỉ Ethereum lớn hơn hoặc bằng 1.000 ETH. Nguồn: Glassnode

Điều quan trọng cần lưu ý là dữ liệu này từ Glassnode không bao gồm các hợp đồng thông minh, điều này có thể giúp giải thích tại sao số lượng địa chỉ giảm vào năm 2020. George Clayton, đối tác quản lý của công ty đầu tư Cryptanalysis Capital, cho biết nhiều chủ sở hữu ether lớn có khả năng di chuyển một số của tiền điện tử vào các giao thức DeFi dựa trên hợp đồng thông minh để kiếm thêm lợi nhuận.


Clayton nói:

Những người tin tưởng Ethereum cũng là những người tin tưởng DeFi. Với hàng tỷ người đổ vào DeFi, những người nắm giữ ETH lớn có thể bắt đầu hành động bằng cách tham gia vào các nhóm tạo thị trường tự động hoặc đặt cược token ERC-20, do đó làm giảm số dư ETH.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan