Tether đã đưa vào danh sách đen 100 địa chỉ trên Ethereum, dữ liệu mạng cho thấy

Số lượng địa chỉ Tether nằm trong danh sách đen trên mạng Ethereum đã lên đến 100, theo phát hiện mới từ The Block Research.

Nguồn: Dune Analytics

Tám mươi bốn hành động trong danh sách đen của Tether diễn ra vào năm 2020, với hầu hết chúng xảy ra sau tháng Bảy. 

Thuật ngữ “danh sách đen” có nghĩa là các địa chỉ được đề cập không thể gửi, nhận hoặc quy đổi USDT, do đó làm cho bất kỳ token Tether nào được giữ trong các địa chỉ đó không thể sử dụng được. 

Tính đến ngày 9 tháng 7 năm 2020, Tether đã đưa vào danh sách đen 39 địa chỉ Ethereum nắm giữ stablecoin USDT. Có nhiều lý do khác nhau giải thích tại sao một địa chỉ có thể bị đưa vào danh sách đen, bao gồm các yêu cầu thực thi pháp luật hoặc các hành động đóng băng của Tether.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan