Lưu lượng truy cập đến các sàn giao dịch tiền điện tử đã giảm hơn 14% trong tháng 9

Dữ liệu từ The Block Research cho thấy lưu lượng truy cập các sàn giao dịch tiền điện tử đã giảm 14,6% từ tháng 8 đến tháng 9.

Lưu lượng truy cập web vào tháng 8 năm 2020 đạt đỉnh 144,3 triệu lượt truy cập, mức cao hàng năm, trong khi tháng 9 đạt 123,2 triệu lượt truy cập. Mặc dù lượng truy cập giảm, tháng 9 vẫn là tháng có lưu lượng truy cập web cao thứ hai đối với các sàn giao dịch vào năm 2020.

Ngồn: The Block.

Binance chiếm 28,9% – lưu lượng truy cập web ở mức 35,6 triệu. Coinbase theo sau với 19,2% lưu lượng truy cập web, tương đương 23,7 triệu. BitMEX đạt 5,4 triệu, tương đương 4,4%.

Ngồn: The Block.
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan