Giá trị và phí giao dịch Bitcoin tăng trong quý 3 năm 2020

Theo phát hiện từ The Block Research, lượng giá trị được giao dịch trên mạng Bitcoin đã tăng trong quý 3 năm 2020 so với quý 2.

Trong thời gian này, người dùng đã giao dịch hơn $225 tỷ, trung bình là $2,4 tỷ mỗi ngày. Tổng cộng, giá trị được giao dịch qua mạng đã tăng khoảng 25% so với quý 2 năm nay, đạt 180 tỷ đô la.

Nguồn: The Block.

Phí giao dịch trên Bitcoin cũng tăng. Các công ty khai thác đã tăng 88% doanh thu phí so với quý trước. Người dùng đã trả trung bình 987 nghìn đô la mỗi ngày cho phí giao dịch trong quý trước. 

Nguồn: The Block.
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan