89% địa chỉ Bitcoin đang có lợi nhuận

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain intotheblock, 89,28% địa chỉ Bitcoin hiện đang có lãi.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy có 31,94 triệu địa chỉ trên mạng blockchain Bitcoin có số dư. Điều đó có nghĩa là tổng cộng 28,5 triệu địa chỉ Bitcoin đang sinh lời với giá BTC trên 11.000 đô la.

Tổng số địa chỉ Bitcoin. Nguồn: intotheblock.

Dấu hiệu hỗn hợp: Tại sao dữ liệu có thể được phân tích thành cả yếu tố tiêu cực và tích cực

Các nhà phân tích tại intotheblock cho rằng con số này là một yếu tố tích cực đối với chu kỳ giá trung hạn của Bitcoin.

Vì phần lớn những người nắm giữ Bitcoin đều có lợi nhuận, nên có thể cho thấy rằng chu kỳ giá Bitcoin hiện tại là lạc quan.

Các nhà phân tích cho biết:

Hiện có 31,94 triệu địa chỉ có số dư bằng BTC. Trong suốt năm 2020, số lượng địa chỉ có số dư bằng BTC đã tăng 11,9%. Và từ 31,94 triệu địa chỉ đó, 89,28% đang có lợi nhuận.

Dữ liệu cũng có thể chỉ ra rằng giá Bitcoin đã tăng đáng kể trong suốt bảy tháng qua đến mức mà hầu hết người mua hiện đang có xu hướng tích cực.

Tuy nhiên, người ta có thể phân tích dữ liệu như một thống kê có khả năng tiêu cực vì nó có nghĩa là người mua có thể muốn bán BTC.

Cá voi thường đợi cho đến khi vị thế của họ hòa vốn hoặc có lãi để bán. Nếu BTC giảm xuống dưới mục nhập của họ, họ có xu hướng đợi cho đến khi BTC phục hồi.

Ngược lại, các nhà đầu tư bán lẻ không có hình mẫu cụ thể trong việc bán hoặc mua Bitcoin. Vì lý do đó, trong thời gian cực kỳ không chắc chắn, thường có các giai đoạn đầu hàng.

Ví dụ, vào ngày 13 tháng 3, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mức $3,600. Hầu hết áp lực bán đến từ một loạt các khoản thanh lý trên các sàn giao dịch tương lai, như BitMEX. Trong khi cá voi sử dụng các sàn giao dịch tương lai, các nền tảng như BitMEX cũng được nhiều nhà đầu tư bán lẻ sử dụng.

Tuy nhiên, có khả năng lớn là các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể bị buộc phải bán BTC khi họ đang có lãi.

Có rất nhiều nhà đầu tư đã tích lũy từ $3.000 đến $11.000 kể từ tháng Ba. Liệu điều đó có thể dẫn đến chốt lời hay không vẫn chưa chắc chắn.

Áp lực bán bitcoin từ các nhà đầu tư bán lẻ hiện tại khá thấp

Trong thời gian tới, dữ liệu trên chuỗi cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ khó có thể nhanh chóng bán lượng Bitcoin nắm giữ của họ.

Dự trữ bitcoin trên các sàn giao dịch đã liên tục giảm và hợp đồng mở của thị trường tương lai cũng tiếp tục trì trệ.

Hai yếu tố quan trọng phản hồi lập luận của các nhà phân tích dự đoán một giai đoạn tích lũy mạnh mẽ hơn cho BTC trong quý IV.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan