Fidelity nói rõ: Sự biến động của Bitcoin đáng để các tổ chức chịu rủi ro

Trong một báo cáo được phát hành gần đây có tiêu đề Bitcoin Investment Thesis, Fidelity Digital Assets đã chứng minh cách các nhà quản lý danh mục đầu tư có thể tăng lợi nhuận của họ bằng cách phân bổ một phần tài sản nắm giữ của họ cho Bitcoin (BTC). Báo cáo cũng suy đoán rằng trong tương lai gần, sự quan tâm của các tổ chức gia tăng có thể mở rộng vốn hóa thị trường của Bitcoin lên hàng trăm tỷ đô la.

Nguồn: Fidelity Digital Assets.

Để hỗ trợ luận điểm của mình, Fidelity đã mô phỏng các danh mục đầu tư mẫu bắt đầu với mức phân bổ mặc định là 60/40 giữa cổ phiếu và các công cụ thu nhập cố định. Sau đó, họ đa dạng hóa chúng bằng Bitcoin với tỷ lệ từ 1 đến 3 phần trăm. Trong mọi tình huống được Fidelity xem xét, danh mục đầu tư nắm giữ phân bổ Bitcoin tốt hơn so với các đối tác kém đa dạng hơn của họ.

Các tài sản có tương quan nghịch hoặc có mối tương quan thấp với phần còn lại của thị trường mang lại lợi ích bổ sung cho các nhà quản lý danh mục đầu tư. Chúng cho phép giảm sự biến động mà không cần phải hy sinh lợi nhuận. Các danh mục đầu tư mô phỏng tiếp tục giữ Bitcoin được hưởng lợi từ mối tương quan thấp của tài sản này với tài sản truyền thống. Tuy nhiên, báo cáo thừa nhận rằng việc ngành tài chính ngày càng áp dụng Bitcoin có thể dẫn đến mối tương quan lớn hơn trong tương lai, do đó làm giảm lợi ích đa dạng hóa.

Báo cáo của Fidelity cũng ước tính khả năng phân phối lại các khoản đầu tư từ các khoản đầu tư thay thế và thu nhập cố định vào Bitcoin. Thị trường trước đây được định giá 13,4 nghìn tỷ đô la, do đó nếu Bitcoin chiếm được 5% thị trường này, thì vốn hóa thị trường của nó sẽ tăng thêm 670 tỷ đô la. Nếu chiếm được 10%, vốn hóa thị trường sẽ tăng thêm 1,3 nghìn tỷ USD. Thị trường trái phiếu trị giá khoảng 50,3 nghìn tỷ đô la. Nếu Bitcoin chiếm được 1% thị trường đó, con số này sẽ chuyển thành 500 tỷ đô la khác.

Báo cáo lập luận rằng lợi suất trái phiếu ngày càng giảm có thể thúc đẩy các nhà quản lý tài sản hướng tới các tài sản thay thế hơn. Nếu những dự báo lạc quan nhất thành hiện thực, vốn hóa của Bitcoin có thể tăng lên 2 nghìn tỷ USD.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan