Tether trở thành cặp giao dịch thống trị trên các sàn giao dịch tiền điện tử

Bitcoin từng là cặp giao dịch phổ biến nhất tại các sàn giao dịch tiền điện tử. Ngày nay, vinh dự đó thuộc về Tether.

Khoảng 70% khối lượng giao dịch tại các sàn giao dịch hiện được tính bằng Tether, trong khi 15% được tính bằng bitcoin và 4% là các loại stablecoin khác.

Trong quý đầu tiên của năm 2017, các cặp bitcoin chiếm gần 50% khối lượng, trong khi chỉ có 5% khối lượng giao ngay được tính bằng Tether và các cặp USD chiếm khoảng 40%, theo dữ liệu do The Block Research tổng hợp.

Nguồn: The Block.

Một lời giải thích cho xu hướng này là sự thống trị của sàn giao dịch phái sinh, BitMEX đang giảm dần. Theo Larry Cermak của The Block Research, BitMEX chỉ chấp nhận BTC làm tài sản thế chấp và sự thống trị của sàn giao dịch vào năm 2017 đã góp phần vào sự thống trị của bitcoin với tư cách là cặp giao dịch cơ sở.

Giờ đây, các đối thủ bao gồm OKEx, Huobi và Binance đang đánh cắp thị phần khỏi BitMEX – và tất cả họ đều hỗ trợ Tether làm tài sản thế chấp.


Bình luận bài viết
Bài viết liên quan