Khảo sát của Grayscale: COVID-19 khiến Bitcoin trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư

Một cuộc khảo sát của Grayscale Investments chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 đã làm tăng sự thèm muốn của nhà đầu tư đối với Bitcoin (BTC).

Nguồn: Grayscale Investments.

Công ty đã khảo sát 1.000 người tiêu dùng Hoa Kỳ trong độ tuổi từ 25 đến 64 có liên quan đến các khoản đầu tư cá nhân từ 10.000 đô la trở lên. Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 6-7 năm 2020. 63% số người được hỏi đã đầu tư vào Bitcoin trong bốn tháng trước đó nói rằng đại dịch có tác động đến quyết định của họ. Hơn nữa, 39% nhận thấy Bitcoin trở nên hấp dẫn hơn vì đại dịch. Chỉ 13% nói rằng các sự kiện xung quanh COVID-19 khiến tài sản ít được mong đợi hơn:

Theo những người được hỏi, Bitcoin dường như chia sẻ một số thuộc tính với các khoản đầu tư trú ẩn an toàn. Sự khan hiếm của Bitcoin, bản chất có thể kiểm chứng, thiếu mối tương quan với thị trường toàn cầu và thực tế là nó không được kiểm soát bởi các tổ chức chính phủ là những đặc tính khiến Bitcoin tương tự như các khoản đầu tư trú ẩn an toàn truyền thống.

Điều này dường như hỗ trợ trạng thái của Bitcoin như một tài sản trú ẩn an toàn, như nhiều nhà phân tích đã đưa ra. Theo kết quả của cuộc khảo sát, sự quan tâm đến Bitcoin như một khoản đầu tư dường như gia tăng song song với trình độ học vấn. Do đó, chỉ 17% người được hỏi không có bằng cấp quan tâm đến tài sản này, trong khi 29% người có bằng tốt nghiệp.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan