Việc nắm giữ tiền điện tử của MicroStrategy có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn việc kinh doanh của nó

Khoản đầu tư vào Bitcoin của công ty cung cấp thông tin kinh doanh MicroStrategy đang thu được kết quả lớn, với lợi nhuận ước tính 100 triệu đô la.

Theo dữ liệu được công bố vào ngày 27 tháng 10 bởi nhà nghiên cứu tiền điện tử độc lập Kevin Rooke, MicroStrategy đã kiếm được nhiều tiền hơn từ khoản đầu tư Bitcoin (BTC) so với hoạt động kinh doanh thực tế của mình trong ba năm qua, từ quý 1 năm 2017 đến quý 2 năm 2020.

Dữ liệu của Rooke cho thấy rằng 38.250 BTC của công ty – trị giá khoảng 425 triệu đô la vào thời điểm mua vào tháng 8 và tháng 9 – đã được định giá hơn 525 triệu đô la trong đợt tăng giá gần đây lên 13.745 đô la. Theo nhà nghiên cứu, Microstrategy chỉ kiếm được 78 triệu USD thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh của mình trong 3 năm rưỡi qua.

Nguồn: Kevin Rooke

“Quyết định gần đây của chúng tôi để biến Bitcoin thành tài sản dự trữ kho bạc chính của chúng tôi là ví dụ mới nhất về việc MicroStrategy nắm lấy công nghệ ảo”, Giám đốc điều hành Michael Saylor cho biết trong báo cáo hàng quý gần đây nhất của công ty. “Việc mua 425 triệu đô la Bitcoin trong quý mang lại tiềm năng sinh lời lớn hơn cho các nhà đầu tư so với việc giữ số dư bằng tiền mặt và đã làm tăng khả năng hiển thị tổng thể của MicroStrategy trên thị trường”.

Ban đầu, MicroStrategy đã mua 21.454 BTC vào tháng 8 với giá 250 triệu đô la, sử dụng tiền điện tử làm tài sản dự trữ chính. Sau khoản đầu tư ban đầu, công ty đã mua thêm 16.796 Bitcoin với giá 175 triệu đô la. Mặc dù công ty đã bổ sung tài sản kỹ thuật số vào báo cáo tài chính hàng quý lần đầu tiên vào quý 3 năm 2020, nhưng họ cũng báo cáo khoản lỗ ròng 14,2 triệu đô la từ hoạt động kinh doanh của mình. MicroStrategy cho biết trong tương lai, họ sẽ mua hoặc bán nhiều BTC hơn tùy thuộc vào Chính sách Dự trữ Kho bạc.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan