Giao dịch chưa được xác nhận trên mạng Bitcoin ở mức cao nhất kể từ năm 2017

Mạng Bitcoin đã chậm lại trong bối cảnh giá Bitcoin (BTC) ở mức cao, gây ra một số lượng lớn các giao dịch chưa được xác nhận.

Theo số lượng giao dịch mempool trên Blockchain.com, số lượng giao dịch Bitcoin chưa được xác nhận đã vượt qua con số 100.000 vào ngày 27 tháng 10. Đây là số lượng giao dịch Bitcoin chưa được xác nhận cao nhất được ghi nhận kể từ cuối năm 2017 khi Bitcoin đạt 20.000 đô la.

Theo dữ liệu từ Blockchain.com, mức cao nhất mọi thời đại của các giao dịch chưa được xác nhận trong Bitcoin mempool được ghi nhận vào đầu tháng 12 năm 2017, chiếm khoảng 180.000 giao dịch.

Tổng số giao dịch chưa được xác nhận tại thời điểm viết bài. Nguồn: Blockchain.com

Số lượng giao dịch chưa được xác nhận cao diễn ra trong bối cảnh Bitcoin đạt mức cao mới trong nhiều tháng. Vào ngày 27 tháng 10, Bitcoin đã vượt qua ngưỡng 13.745 đô la, gần như chạm mức đỉnh trước đó là 13.970 đô la được ghi nhận vào ngày 26 tháng 6 năm 2019.

Trong xu hướng tăng giá, mạng Bitcoin đã phải đối mặt với một số vấn đề trong các chỉ số chính của nó gần đây. Vào ngày 25 tháng 10, hashrate của Bitcoin – một chỉ số quan trọng về sức khỏe của mạng Bitcoin – đã giảm từ 151,1 EH / s vào ngày 24 tháng 10 xuống 116,3 EH / s. 

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan