Các miner Bitcoin đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong doanh thu phí giao dịch vào tháng 10

Tỷ lệ tổng doanh thu của miner Bitcoin từ phí giao dịch đã tăng lên khoảng 12% vào tháng 10 – mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2018.

Sự phát triển, theo dữ liệu từ Coin Metrics, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên vì cuối tháng 10 đã chứng kiến một bước nhảy vọt đáng chú ý trong phí giao dịch bitcoin. Phí giao dịch cao hơn khi mạng bận rộn hơn, vì người dùng trả nhiều tiền hơn để cạnh tranh cho một lượng không gian khối hạn chế.

Một yếu tố có khả năng xảy ra khác: phí bitcoin được thanh toán dưới dạng BTC và giá trị của tài sản kỹ thuật số đã tăng trên 13.000 đô la trong tháng 10, nhanh chóng vượt qua 14.000 đô la vào Halloween, theo dữ liệu của Coinbase.

Nguồn: Coinmetrics, The Block

Các công ty khai thác đã tạo ra tổng doanh thu hàng tháng là 352,57 triệu đô la trong tháng 10, theo dữ liệu từ Coin Metrics.

Nguồn: Coinmetrics, The Block
Bình luận bài viết
Bài viết liên quan