Các miner Ethereum đã tạo ra doanh thu 214 triệu đô la trong tháng 10

Các công cụ khai thác Ethereum đã tích lũy doanh thu 214 triệu đô la trong tháng 10, giảm so với 321 triệu đô la vào tháng 9, theo dữ liệu do The Block tổng hợp. 


Tháng trước, các miner trên Ethereum đã thấy doanh thu phí giao dịch giảm 66,8% so với tháng 9, từ 171 triệu đô la xuống còn 57 triệu đô la.


So với tháng 9, phí giao dịch trên Ethereum, với tư cách là một phần trong tổng doanh thu của miner, đã giảm từ 53,4% xuống 26,5% vào tháng 10.

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan