Doanh thu của miner bitcoin tăng lên mức trước khi halving

Khi giá Bitcoin (BTC) đang đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2018, hoạt động khai thác Bitcoin đang thu được nhiều lợi nhuận hơn do một số yếu tố.

Theo dữ liệu từ Blockchain.com, doanh thu của miner BTC đã tăng lên mức chưa từng thấy kể từ khi Bitcoin halving vào tháng 5 năm 2020, làm giảm phần thưởng khối của miner từ 12,5 BTC xuống 6,25 BTC.

Như vậy, doanh thu của các miner BTC đạt 20,8 triệu đô la vào ngày 4 tháng 11. Theo Blockchain.com, điểm cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 9 năm 2019, khi phần thưởng khối của miner cao gấp đôi so với hiện tại.

Doanh thu của miner BTC. Nguồn: Blockchain.com

Mức doanh thu của miner BTC tăng đột biến đến từ việc giá Bitcoin tăng gấp đôi kể từ khi halving vào tháng 5. Vào ngày 6 tháng 11, giá Bitcoin đã đạt mức cao mới năm 2020 là 15.950 đô la, tăng hơn 20% trong bảy ngày qua.

Phí giao dịch Bitcoin cũng tăng, đã tăng gần 200% vào cuối tháng 10. Do đó, phần trăm doanh thu của người khai thác BTC từ phí đã tăng lên đáng kể, chiếm 4,15 triệu đô la hoặc khoảng 20% tổng doanh thu của người khai thác.

Trong bối cảnh doanh thu tăng trưởng theo hình parabol, một số miner có khả năng bắt đầu bán vào thời điểm này.

Theo các nhà phân tích tại CryptoQuant, một số miner có thể bị buộc phải bắt đầu bán BTC vì Chỉ số “Miner Position” hiện ở khoảng 4. Giá trị trên 2 cho thấy rằng hầu hết các miner đang bán.

Dòng tiền ra của miner. Nguồn: CryptoQuant

Ngoài ra, cũng có một sự gia tăng đáng chú ý trong các giao dịch từ các miner đến các sàn giao dịch khi giá vượt qua mức 15.000 đô la. Tuy nhiên, số tiền vẫn còn tương đối nhỏ so với mức dòng chảy ra trước khi halving. 

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan